Brand Journalism, Content Marketing, Public Relations

Content staje się jednym z podstawowych elementów strategii komunikacyjnej firm. Obecnie stanowi on podstawę relacji nie tylko z klientem ale także z dziennikarzami czy influencerami.

Niezmiernie istotna staje się więc jakość treści, które chcemy komunikować, oraz precyzyjne ich dopasowanie do odpowiednich kanałów przekazu.

CZYTAJ WIĘCEJ